• Nasza oferta

 • ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI
 • O NAS
 • NABÓR
 • Kata

  9 kyu – Kihon-no-kata son-ichi.
  8 kyu – Taikyoku sono-ichi, Taikyoku sono-ni.
  7 kyu – Taikyoku sono-san, Pinan sono-ichi.
  6 kyu – Pinan sono-ni.
  5 kyu – Pinan sono-san.
  4 kyu – Sanchin-kata.
  3 kyu – Pinan sono-yon, Kihoh-kata sono-ni.
  2 kyu – Pinan sono-go, Geksai-dai.
  1 kyu – Yantsu, Tsuki-no-kata