• Nasza oferta

 • ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI
 • O NAS
 • NABÓR
 • Etykieta Dojo

   

  dojokun

  1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
  2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
  3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
  4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
  5. Będziemy spoglądać w górę, ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
  6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
  7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

  Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

  Seiza – siad w klęku
  Soshi Sosai Ni Rei – ukłon do nieżyjącego twórcy stylu
  Mokuso – zamknąć oczy
  Mokuso Yame – otworzy oczy
  Shomen Ni Rei – ukłon w przód
  Shinden Ni Rei – ukłon w świątyni
  Da dai ima yori keiko oh hashima mass – rozpoczęcie treningu
  Korde hinshizu keiko o wari mass – zakończenie treningu
  Shihan Ni Rei – ukłon do shihan od 5 dan (godan) i wyżej
  Sensei Ni Rei – ukłon do sensei 3 – 4 dan (sandan, yondan)
  Senpai Ni Rei – ukłon do senpai 1 – 2 dan (shodan, nidan)
  Otagani Ni Rei – ukłon wzajemny
  Doumo arigatou gozaimashita – dziękuję bardzo